privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING

Linda Rusconi, gevestigd aan Chasséstraat 39 – II, 1057 HZ Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

WAARBORGEN PRIVACY

Het waarborgen van de privacy voor bezoekers van Portretloket.nl van Linda Rusconi is belangrijk. In deze privacy verklaring wordt beschreven welke gegevens worden verzameld en gebruikt én wordt beschreven hoe en waarom deze informatie wordt gebruikt. Heb je vragen, wil je meer informatie over deze privacy verklaring of als je de indruk hebt dat je gegevens die je actief verstrekt aan Linda Rusconi / Portretloket niet goed beveiligd zijn: neem dan contact op via het e-mailadres: lindarusconi@gmail.com

TOESTEMMING

Wanneer je gebruikt maakt van de diensten en informatie van Linda Rusconi / portretloket.nl ga je akkoord met deze privacy disclaimer en de hierin beschreven voorwaarden.

PERSOONSGEGEVENS

Linda Rusconi verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend doordat je gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat je deze gegevens zelf, actief aan mij verstrekt om een overeenkomst aan te gaan. Wanneer je gebruikt maakt van de diensten van Linda Rusconi / portretloket.nl, worden diverse persoonsgegevens verwerkt zoals naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en overige gegevens die je actief verstrekt bij het gebruiken van een aangeboden dienst. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden niet verzameld.

DOEL VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS

Linda Rusconi / portretloket.nl verzameld en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Afhandelen van je bestelling, het te leveren product en/of dienst en de betaling.
– Om contact op te nemen wanneer dit nodig is om de aangeboden diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
– Voor het afleveren van goederen of diensten.
– Om je te informeren over wijzigingen van aangeboden diensten en/of producten
– Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer Linda Rusconi hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
– Portrtetloket.nl monitort het surfgedrag van de bezoeker op de website om daarmee de website te verbeteren en af te stemmen op de voorkeuren van de bezoeker.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld. Linda Rusconi bewaard de persoonsgegevens zoals hierboven omschreven, voor de wettelijke minimale bewaringstermijn van 7 jaar zoals voorgeschreven door de Belastingwet.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Linda Rusconi / portretloket.nl deelt of verkoopt de persoonsgegevens niet aan derden. Het verstrekken van persoonsgegevens gebeurd alléén als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Linda Rusconi:

Op de website wordt géén gebruik gemaakt van cookies van derden of advertenties van derden.

JOUW SURFGEDRAG

Om inzichtelijk te krijgen wie de website bezoekt, hoe de gebruiker zich op de webpagina’s gedraagt en welke pagina’s er worden bezocht, kan gebruik worden gemaakt van een statistiek systeem. Dit is een gebruikelijke manier om statistische gegevens voor de website te verzamelen omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de gebruikerservaring van de website. De informatie de hieruit voort komt, via cookies (zoals IP-adressen, browser type en bezochte pagina’s) wordt zo anoniem mogelijk verzameld, wordt niet verstrekt aan derden en is niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens.

GEBRUIK VAN COOKIES EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

Momenteel gebruikt Portretloket.nl alleen technische en functionele cookies en/of analytische cookies op de website die geen inbreuk maken op jouw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website voor jouw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden, de website correct werkt en geoptimaliseerd blijft. Je kunt de cookies uitschakelen door gebruik te maken van de instellingen van je internetbrowser. Stel je browser zo in dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je internetbrowser verwijderen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Portretloket.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of- systemen., zonder dat daar een mens tussen zit. Ook kan Portretloket.nl geen invloed uitoefenen op eventuele werking van cookies van derden en de privacy verklaringen van derden. Deze vallen buiten het bereik.

PERSOONSGEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

Je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of een verzoek in te dienen tot verwijdering. Ook heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door Portretloket.nl in te trekken of om hiertegen bezwaar te maken. Je kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar het e-mailadres: lindarusconi@gmail.com. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in dienen bij nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.