Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Masterclass/privéles

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Linda Rusconi afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een Masterclass/privéles is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een Masterclass of privéles komt tot stand door het aanschaffen van een Masterclass of privéles door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Linda Rusconi.

2: Inschrijvingen
2.1 Linda Rusconi behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.2 Na betaling ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.3 Per Masterclass zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een Masterclass vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de webshop een plek te boeken.
2.4 Als de Masterclass vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.5 Door de aanschaf van een Masterclass verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een Masterclass of privéles wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen mij geld kost.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de Masterclass, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Annulering/verplaatsing door Linda Rusconi
4.1 Linda Rusconi is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de Masterclass of privéles de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de Masterclass of privéles kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.2 Linda Rusconi is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden Masterclass of privéles te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering direct te voldoen via de betalingsmogelijkheden van Tictail, indien er via factuur wordt betaald dan moet binnen 7 dagen na factuurdatum voldaan zijn tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Linda Rusconi.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een Masterclass of privéles? Neem dan contact met Linda Rusconi op en ik ga mijn best best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Linda Rusconi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de Masterclass of privéles.
7.2 Denk er zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met acrylverf of inkt. Tijdens de Masterclass of privéles wordt er gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Linda Rusconi is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Linda Rusconi toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Linda Rusconi behoudt zich altijd het recht om de Masterclass of privéles inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een Masterclass of privéles, dan heb ik het recht om deze persoon te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Linda Rusconi

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.