Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Masterclass/privéles

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Linda Rusconi afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een Masterclass/privéles is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een Masterclass of privéles komt tot stand door het aanschaffen van een Masterclass of privéles door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Linda Rusconi.

2: Inschrijvingen
2.1 Linda Rusconi behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.2 Na betaling ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.3 Per Masterclass zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een Masterclass vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de webshop een plek te boeken.
2.4 Als de Masterclass vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.5 Door de aanschaf van een Masterclass verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een Masterclass of privéles wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen mij geld kost.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de Masterclass, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Annulering/verplaatsing door Linda Rusconi
4.1 Linda Rusconi is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de Masterclass of privéles de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de Masterclass of privéles kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.2 Linda Rusconi is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden Masterclass of privéles te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering direct te voldoen via de betalingsmogelijkheden van Tictail, indien er via factuur wordt betaald dan moet binnen 7 dagen na factuurdatum voldaan zijn tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Linda Rusconi.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een Masterclass of privéles? Neem dan contact met Linda Rusconi op en ik ga mijn best best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Linda Rusconi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de Masterclass of privéles.
7.2 Denk er zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met acrylverf of inkt. Tijdens de Masterclass of privéles wordt er gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Linda Rusconi is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Linda Rusconi toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Linda Rusconi behoudt zich altijd het recht om de Masterclass of privéles inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een Masterclass of privéles, dan heb ik het recht om deze persoon te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Linda Rusconi

Masterclass

Teken en schilder je graag of wil je het leren? Of wil je je technieken aanscherpen? Of nieuwe inspiratie? Of van een andere maker horen hoe zij werkt? Of allemaal? Kom naar mijn Masterclasses!

Wat gaan we doen?
Op drie of vijf cursusmiddagen krijg je les in een kleine groep, met werkmateriaal, een cheat-sheet, veel knabbels en vooral een berg inspiratie. We werken in groepjes van maximaal 4 cursisten. Hierdoor is er tijd voor veel persoonlijke aandacht. Nadat je je hebt opgegeven, stel ik je via mail een aantal vragen, zodat ik de workshop nog meer kan toespitsten op jouw redenen om mee te doen. De Masterclasses zijn geschikt voor mensen die ouder zijn dan 18 jaar.

Elke Masterclass is zowel geschikt voor beginners als voor gevorderden. Iedereen werkt op zijn eigen niveau en tempo. Doordat we in kleine groepjes werken kan ik per persoon passende uitleg geven.

We werken op klein formaat, max. A3, en in principe aan tafel. Schildersezels zijn aanwezig.

Tijden:
We werken op woensdagen van 13.00 tot 16.00 uur.
Per Masterclass staat één soort materiaal centraal:

Masterclass ZWARTE INKT- fineliner en kroontjespen
3 lessen: 21 november – 28 november – 5 december
5 lessen: 27 februari – 6 maart – 13 maart – 20 maart – 27 maart

Masterclass ACRYLVERF – op karton
3 lessen: 31 oktober – 7 november – 14 november
5 lessen: 9 januari – 16 januari – 23 januari – 30 januari – 6 februari

Locatie:
Amsterdam-West en goed bereikbaar met openbaar vervoer. De precieze locatie wordt nog bekend gemaakt. Omdat je een trap op en af zal moeten om het atelier te bereiken is de cursus helaas niet geschikt voor mindervaliden.

Kosten:
€ 195,- voor drie cursusmiddagen, in totaal 9 uur les.
€ 325,- voor vijf cursusmiddagen, in totaal 15 uur les.

Betaling vooraf, via mijn webshop. Mocht je onverhoopt ziek zijn of niet kunnen komen, dan mag iemand anders in jouw plaats deelnemen. Lees voor aanschaf van een Masterclass de Algemene Voorwaarden. 

MASTERCLASS ZWARTE INKT – fineliner en kroontjespen – 3 lessen

Les 1: technieken
We gaan aan de slag met allerlei korte opdrachten om verschillende technieken toe te passen met inkt. Denk aan arceren, minimaliseren van lijnen en kleuren met water en inkt. Ik neem een aantal werken mee en vertel hoe ik daar te werk ben gegaan. Aan het einde van de dag krijg je een ‘cheat-sheet’ mee met de besproken opdrachten, zodat je thuis verder aan de slag kunt.

Les 2: oefenen
We bespreken hoe het huiswerk is gegaan en nemen deze les iets langer de tijd om verschillende technieken te oefenen.

Les 3: doen!
Op de derde dag pas je alles toe wat je hebt geleerd, op een onderwerp naar keuze. Het doel is niet om een volledig tekening af te krijgen, maar om je de gelegenheid te bieden om te toetsen wat je geleerd hebt en vragen te stellen. Wellicht ga je dus met tekeningen naar huis die niet af zijn, maar in ieder geval ook met een hoofd vol inspiratie.

MASTERCLASS BOEKEN

Lees de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op deze Masterclasses. Als je je aanmeldt voor een van mijn Masterclasses dan ga je automatisch akkoord met mijn Algemene Voorwaarden.

MASTERCLASS ZWARTE INKT – fineliner en kroontjespen – 5 lessen

Les 1: technieken
We gaan aan de slag met allerlei korte opdrachten om verschillende technieken toe te passen met inkt. Denk aan arceren, minimaliseren van lijnen en kleuren met water en inkt. Ik neem een aantal werken mee en vertel hoe ik daar te werk ben gegaan. Aan het einde van de dag krijg je een ‘cheat-sheet’ mee met de besproken opdrachten, zodat je thuis verder aan de slag kunt.

Les 2: het portret/stilleven
Hoe teken je nou haren? Wat wil je benadrukken in een gezicht en welke lijnen laat je weg? Waar begin je met een compositie? We duiken in de geheimen van het portret en het stilleven.

Les 3: inspiratie
We bekijken het werk van een kunstenaar die jij bewonderd en analyseren zijn of haar technieken. Dit proberen we toe te passen op een eigen werk.

Les 4: eigen handschrift
We kijken naar wat we toe nu toe hebben gedaan en gaan op zoek naar jouw handschrift. Waar ligt voor jou de waarde van het tekenen en hoe vertaal je dat op papier en met welke techniek?

Les 5: doen!
Op de laatste middag pas je alles toe wat je hebt geleerd, op een onderwerp naar keuze. Het doel is niet om een volledig tekening af te krijgen, maar om je de gelegenheid te bieden om te toetsen wat je geleerd hebt en vragen te stellen. Wellicht ga je met een tekening naar huis die niet af is, maar in ieder geval ook met een hoofd vol inspiratie.

MASTERCLASS BOEKEN

Lees de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op deze Masterclasses. Als je je aanmeldt voor een van mijn Masterclasses dan ga je automatisch akkoord met mijn Algemene Voorwaarden.

MASTERCLASS ACRYLVERF – op karton – 3 lessen

Les 1: technieken
We gaan aan de slag met allerlei korte opdrachten waarin ik laat zien wat voor mij de magie van acrylverf is. Denk aan de relatie van kleuren onderling, het opzetten van een portret, werken op karton, het schilderen van haren. Ik neem een aantal werken mee en vertel hoe ik daar te werk ben gegaan. Aan het einde van de dag krijg je een ‘cheat-sheet’ mee met de besproken opdrachten, zodat je thuis verder aan de slag kunt.

Les 2: oefenen
We nemen de tijd om een portret op te zetten. Al schilderend doorlopen we de fases van vorm zoeken en kleuren mengen.

Les 2: doen!
Op de derde dag pas je alles toe wat je hebt geleerd. Het doel is niet om een volledig schilderij af te krijgen, maar om je de gelegenheid te bieden om te toetsen wat je geleerd hebt en vragen te stellen. Wellicht ga je dus met een onaf schilderij naar huis, maar in ieder geval ook met een hoofd vol inspiratie.

MASTERCLASS BOEKEN

Lees de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op deze Masterclasses. Als je je aanmeldt voor een van mijn Masterclasses dan ga je automatisch akkoord met mijn Algemene Voorwaarden.

MASTERCLASS ACRYLVERF – op karton – 5 lessen

Les 1: technieken
We gaan aan de slag met allerlei korte opdrachten waarin ik laat zien wat voor mij de magie van acrylverf is. Denk aan de relatie van kleuren onderling, het opzetten van een portret, werken op karton, het schilderen van haren. Ik neem een aantal werken mee en vertel hoe ik daar te werk ben gegaan. Aan het einde van de dag krijg je een ‘cheat-sheet’ mee met de besproken opdrachten, zodat je thuis verder aan de slag kunt.

Dag 2: opzetten
We nemen de tijd om een portret op te zetten. Al schilderend doorlopen we de fases van vorm zoeken en kleuren mengen.

Les 2: ‘the ugly phase’
Waar begin je qua kleur aanbrengen? Wat wil je benadrukken in een gezicht en wat laat je weg? Hoe verlies je niet de moed als het nog nergens naar lijkt?

Les 3: de details
Details brengen een portret tot leven. Hoe schilder je haren of hoe vertaal je het drukke patroon van een blouse naar verf? Met kleine voorbeelden en oefeningen bereid ik je voor op de volgende stap in jouw portret.

Les 4: eigen handschrift
We kijken naar wat we toe nu toe hebben gedaan en gaan op zoek naar jouw handschrift. We werken de details uit en kijken hoe je jouw portret eigen kunt maken.

Les 5: afronden
Afhankelijk van jouw schilder-tempo werk je aan de afronding van het portret. Maar je kunt deze tijd ook gebruiken om snelle portretschetsen te maken om te toetsen wat je geleerd hebt en vragen te stellen. Je gaat naar huis met een hoofd vol inspiratie.

MASTERCLASS BOEKEN

Lees de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op deze Masterclasses. Als je je aanmeldt voor een van mijn Masterclasses dan ga je automatisch akkoord met mijn Algemene Voorwaarden.